Skolotāji/ Our Teachers

Skolotāji 2020. gadā

Vadība: Ēriks Šmidchens un Marisa Graudiņš (pārziņi) | Sonja Feuerborn (administratore)

Skolotāji: Marita Stevens Graube, Elīna Johnson, Andrea Drougas un Maira Rūsis, Ēriks Šmidchens, Jenny Roberts, Ann-Marie Pētersons un Sonja Feuerborn, Lilja Purs un Laila Zommers, Magdalena Šmidchens, Ilze Riekstiņš

Marita Stevens Graube (bērnu dārzs)
Bērnībā, es apmeklēju Portlandes latviešu skolu un tagad es palīdzu saviem bērniem mācīties latviešu valodu un dziedāt latviešu dziesmas. Man patīk strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem latviešu skolā: mēs spēlējam spēles, paplašinām vārdu krājumu, dejojam un mācāmies vairāk par mūsu bagāto mantojumu.

As a child, I attended the Portland Latvian School and now I help my own children learn Latvian and sing Latvian songs. I enjoy working with preschoolers at the Seattle Latvian school: we play games, expand our vocabulary, dance and learn more about our rich heritage.

Elīna Johnson (1. un 2. klases skolotāja)

Andrea Drougas (3. klases skolotāja)

Maira Rūsis (3. klases skolotāja)

Ēriks Šmidchens (skolas pārzinis un 4./5. klases skolotājs)

Jenny Roberts (6. klases skolotāja)

Esmu Jenny Roberts.  Es ieguvu bakalaura grādu socioloģijā un skandināvu studijās Vašingtonas Universitātē.  Pēc absolvēšanās es pārcēlos uz Virdžiniju un nobeidzu maģistra grādu skolas konsultācijā (school counseling) Old Dominion Universitātē.  Es apprecēju savu vīru, Colin, kurš ir flotes virsnieks ASV jūras karas flotē.  Man ir divi dēli, Niks (11 g.v.) un Lūkas (9 g.v) un divi suņi.  

Es tagad strādāju Everetes skola sistēmā un arī Millie Scout programmā, palīdzot militāro ģimenēm ar pāreju uz jaunām mājvietām. Man patīk lasīt, ceļot, hokejs un iet uz koncertiem.  Tagad dzīvoju Vašingtonas štatā.

My name is Jenny Roberts.  I received my bachelor’s degree in Sociology and Scandinavian studies from the University of Washington.  After graduation, I moved to Virginia and completed by master’s degree at Old Dominion University in School Counseling.  I am married to my husband, Colin, who is an officer in the United States Navy, and I have two boys, Nik and Lukas, and two dogs. 

I work in the Everett Public School system, as well as for the Millie Scout program which assists military families with moving arrangements during deployments.  I like to read, travel, hockey and go to concerts.  I currently live in the Pacific Northwest.

Sonja Feuerborn (7. klases skolotāja un skolas administratore)

Es bērnībā apmeklēju Sietlas latviešu skolu, un tagad es šeit mācu, jo mani pašu bērni ir studenti. Man patīk pozitīvā, atbalstošā un pieņemošā atmosfēra mūsu skolā. Iemācoties par mūsu kopīgo latviešu mantojumu un valodu, bērni un ģimenes spēj izjust spēcīgu saikni visa mūža garumā ar mūsu latviešu sabiedrību.

I attended Seattle Latvian School as a child, and now teach here since my own children are students. I love the positive, supportive and accepting atmosphere in our school.  By learning about our shared Latvian heritage and language together, children and families are able to feel a strong lifelong connection to our Latvian community.

Ann-Marie Pētersons (7. klases skolotāja)

Lilja Purs (mēdiju skolotāja)

My name is Lilja Purs and I’m a student at Roosevelt High School, where I have been involved with leadership and will be inducted as a thespian this year. I finished Mežotne in 2018 and 2021 will be in my 3rd year of Kursa. I dance in Trejdeksnītis for what will be my second year. Being Latvian has always been a big part of my life and I’m so glad I can help kids hopefully have the same experience as I have had! 

Laila Zommers (mēdiju skolotāja)

Marisa Graudiņš (skolas pārzine)

Man ir liels prieks strādāt Sietlas latviešu skoliņā, jo mūsu vecāku un skolnieku grupa ir ļoti tuva, sirsnīga un kā otra ģimene. Kas tur mūs visus kopā ir draudzības un mīlestību par mūsu kultūru un mantojumu.

Bērnībā mācījos Sietlas latviešu skolā, piedalījos Mežotnes bērnu nometnē un absolvēju Kursas vasaras vidusskolu. Esmu Vašingtonas Universitātes (University of Washington) Skandināvu studijas programmas (B.A.) un Izglītības kolēdžas mācību programmas un instrukcijas programmas (M.Ed.) nobeidzēja.

Ilze Riekstiņš (skolotāja palīdze)

Since before I was born my family has been heavily involved in the Seattle Latvian community and now it is like a second family. I graduated from Seattle Latvian School two years ago, and have been working there as a teacher’s assistant ever since. The community has always been so kind and welcoming, letting me participate is the Seattle Latvian dance group Trejdeksnītis, as well as Mežotne and now Kursa. I’m so honored to be surrounded by such amazing people and to learn about my culture.

Magdalena Šmidchens (skolotāja palīdze)