Skolotāji/ Our Teachers

Skolotāji 2021. – 2022. gadā

Vadība: Ēriks Šmidchens un Marisa Graudiņš (pārziņi) | Sonja Feuerborn (administratore)

Skolotāji: Marita Stevens Graube, Elīna Johnson, Magdalena Šmidchens, Ēriks Šmidchens, Ann-Marie Pētersons, Sonja Feuerborn, Lilja Purs, Laila Zommers, Ilze Riekstiņš, Bryn Riekstiņš un Māris Graube

Marita Stevens Graube (bērnudārzs/1.klase)
Bērnībā, es apmeklēju Portlandes latviešu skolu un tagad es palīdzu saviem bērniem mācīties latviešu valodu un dziedāt latviešu dziesmas. Man patīk strādāt ar pirmsskolas vecuma bērniem latviešu skolā: mēs spēlējam spēles, paplašinām vārdu krājumu, dejojam un mācāmies vairāk par mūsu bagāto mantojumu.

As a child, I attended the Portland Latvian School and now I help my own children learn Latvian and sing Latvian songs. I enjoy working with preschoolers at the Seattle Latvian school: we play games, expand our vocabulary, dance and learn more about our rich heritage.

Elīna Johnson (2. un 3. klases skolotāja)

Magdalena Šmidchens (4. klases skolotāja)

Ēriks Šmidchens (skolas pārzinis un 5./6. klases skolotājs)

Sonja Feuerborn (7. un 8. klases skolotāja un skolas administratore)

Es bērnībā apmeklēju Sietlas latviešu skolu, un tagad es šeit mācu, jo mani pašu bērni ir studenti. Man patīk pozitīvā, atbalstošā un pieņemošā atmosfēra mūsu skolā. Iemācoties par mūsu kopīgo latviešu mantojumu un valodu, bērni un ģimenes spēj izjust spēcīgu saikni visa mūža garumā ar mūsu latviešu sabiedrību.

I attended Seattle Latvian School as a child, and now teach here since my own children are students. I love the positive, supportive and accepting atmosphere in our school.  By learning about our shared Latvian heritage and language together, children and families are able to feel a strong lifelong connection to our Latvian community.

Ann-Marie Pētersons (7. un 8. klases skolotāja)

Lilja Purs (bērnudārza/1. klases palīdze)

My name is Lilja Purs and I’m a student at Roosevelt High School, where I have been involved with leadership and will be inducted as a thespian this year. I finished Mežotne in 2018 and 2021 will be in my 3rd year of Kursa. I dance in Trejdeksnītis for what will be my second year. Being Latvian has always been a big part of my life and I’m so glad I can help kids hopefully have the same experience as I have had! 

Laila Zommers (2. un 3. klases palīdze)

Marisa Graudiņš (skolas pārzine)

Man ir liels prieks strādāt Sietlas latviešu skoliņā, jo mūsu vecāku un skolnieku grupa ir ļoti tuva, sirsnīga un kā otra ģimene. Kas tur mūs visus kopā ir draudzības un mīlestību par mūsu kultūru un mantojumu.

Bērnībā mācījos Sietlas latviešu skolā, piedalījos Mežotnes bērnu nometnē un absolvēju Kursas vasaras vidusskolu. Esmu Vašingtonas Universitātes (University of Washington) Skandināvu studijas programmas (B.A.) un Izglītības kolēdžas mācību programmas un instrukcijas programmas (M.Ed.) nobeidzēja.

Ilze Riekstiņš (tautas deju palīdze)

Since before I was born my family has been heavily involved in the Seattle Latvian community and now it is like a second family. I graduated from Seattle Latvian School two years ago, and have been working there as a teacher’s assistant ever since. The community has always been so kind and welcoming, letting me participate is the Seattle Latvian dance group Trejdeksnītis, as well as Mežotne and now Kursa. I’m so honored to be surrounded by such amazing people and to learn about my culture.

Māris Graube (dziedāšanas skolotājs)